هاست سی پنل ایران

IR-CP-1

250 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
سی پنل کنترل پنل

IR-CP-2

500 مگابایت فضای هاست
نامحدود پهنای باند
سی پنل کنترل پنل

IR-CP-3
 • 1 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
IR-CP-4
 • 2 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
IR-CP-5
 • 3 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
IR-CP-6
 • 4 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
IR-CP-7
 • 5 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
IR-CP-8
 • 6 گیگابایت فضای هاست
 • نامحدود پهنای باند
 • سی پنل کنترل پنل
TEST-IR-CP

500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ادان دامنه ندارد
پارک دامنه ندارد
اکانت ایمیل ندارد
گواهی SSL رایگان
تحویل بعد از احراز هویت
7 روز مهلت تست سرویس

TEST-NVME-CP

500 مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
ادان دامنه ندارد
پارک دامنه ندارد
اکانت ایمیل ندارد
گواهی SSL رایگان
تحویل بعد از احراز هویت
7 روز مهلت تست سرویس