لایسنس whmcs و cloudlinux

Starter

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
نمایش نام WHMCS

Pluse

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 250 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
عدم نمایش نام WHMCS

Professional

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
پشتیبانی از 1000 کاربر فعال
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
عدم نمایش نام WHMCS

Business

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
بدون محدودیت در تعداد کاربر
استفاده اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
عدم نمایش نام WHMCS

کلودلینوکس قابل استفاده در سی پنل

قابل استفاده در سی پنل
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد

کلودلینوکس

کلودلینوکس برای کنترل پنلهای دیگر
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد