لایسنس whmcs و cloudlinux

Starter

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر دامنه انلاین
ورژن اخرین ورژن
نصب رایگان دارد

قابل استفاده در سی پنل

قابل استفاده در سی پنل
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد

Pluse

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر انلاین دامنه
اخرین ورژن

کلودلینوکس

کلودلینوکس برای کنترل پنلهای دیگر
فعال سازی انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی دارد
امکان بروزرسانی دارد

Professional

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر انلاین دامنه
اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
1000 کاربر فعال
محدودیت

Business

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر انلاین دامنه
اخرین ورژن
نصب رایگان دارد
محدودیت کاربر
ندارد