لایسنس Cpanel و Directadmin

لایسنس سی پنل مخصوص سرور مجازی

لایسنس سی پنل - مخصوص سرور مجازی
فعال سازی آنی
تغییر آنلاین IP

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

مکان تغییر ای پی ندارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس سی پنل مخصوص سرور اختصاصی

لایسنس سی پنل مخصوص سرور اختصاصی
فعال سازی آنی
تغییر آنلاین IP

لایسنس لایف تایم شخصی

فعال سازی آنلاین دارد
امکان تغییر ای پی دارد
هزینه تغییر ای پی ندارد

لایسنس لایف تایم سازمانی

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر ای پی انلاین
هزینه تغییر ای پی ندارد

لایسنس لایف تایم شرکتی

فعال سازی آنلاین دارد
امکان تغییر ای پی دارد
هزینه تغییر ای پی ندارد