سرور مجازی ایران

NVME-PARSONLINE-1 2 موجود است

1 هسته پردازنده (2GHz)
1 گیگ رم DDR4
30 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت

NVME-PARSONLINE-2 1 موجود است

2 هسته پردازنده (4GHz)
2 گیگ رم DDR4
40 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 200 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت
دیتاسنتر پارس آنلاین

NVME-PARSONLINE-3 2 موجود است

3 هسته پردازنده (6GHz)
4 گیگ رم DDR4
60 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 300 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت
دیتاسنتر پارس آنلاین

NVME-PARSONLINE-4 2 موجود است

4 هسته پردازنده (8GHz)
6 گیگ رم DDR4
100 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 400 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت
دیتاسنتر پارس آنلاین

NVME-PARSONLINE-5 1 موجود است

4 هسته پردازنده
8 گیگ رم DDR4
140 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت

NVME-PARSONLINE-6 1 موجود است

4 هسته پردازنده
10 گیگ رم DDR4
170 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت

NVME-PARSONLINE-7

5 هسته پردازنده
12 گیگ رم DDR4
190 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

NVME-PARSONLINE-8 1 موجود است

6 هسته پردازنده
16 گیگ رم DDR4
200 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

VPS-ASIATECH-1 2 موجود است
 • 1 GB رم
 • 20GB هارد
 • 1 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-2 2 موجود است
 • 2GB رم
 • 30GB هارد
 • 2 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-3 1 موجود است
 • 3GB رم
 • 40GB هارد
 • 3 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-4 2 موجود است
 • 4GB رم
 • 60GB هارد
 • 4 گیگاهرتز پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-1
 • 1 GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-2
 • 2GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-3
 • 3GB رم
 • 20GB هارد
 • 2core پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-4
 • 4GB رم
 • 20GB هارد
 • 3core پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-1
 • 512MG رم
 • 10GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 7GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-2
 • 1GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-3
 • 3GB رم
 • 30GB هارد
 • 2core پردازنده
 • 13GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-4
 • 4GB رم
 • 40GB هارد
 • 2core پردازنده
 • 15GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
SSD-PARSONLINE-1 2 موجود است

1 هسته پردازنده
1 گیگ رم DDR4
30 گیگ هارد SSD
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SSD-PARSONLINE-2 2 موجود است

2 هسته پردازنده
2 گیگ رم DDR4
40 گیگ هارد SSD
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SSD-PARSONLINE-3 2 موجود است

3 هسته پردازنده
4 گیگ رم DDR4
60 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SSD-PARSONLINE-4 2 موجود است

4 هسته پردازنده
6 گیگ رم DDR4
100 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SATA-PARSONLINE-1 1 موجود است

1 هسته پردازنده
1 گیگ رم DDR4
100 گیگ هارد SATA
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SATA-PARSONLINE-2 2 موجود است

2 هسته پردازنده
2 گیگ رم DDR4
150 گیگ هارد NVME
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی

SATA-PARSONLINE-3 1 موجود است

3 هسته پردازنده
3 گیگ رم DDR4
200 گیگ هارد SATA
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابیت

SATA-PARSONLINE-4 1 موجود است

3 هسته پردازنده
4 گیگ رم DDR4
300 گیگ هارد SATA
یک عدد ایپی ورژن 4
ترافیک یک به یک 100 گیگ
ترافیک برای سایت = نامحدود
پورت ارتباطی 1 گیگابی