سرور مجازی ایران

VPS-PARSONLINE-1
 • 512MB رم
 • 10GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 20GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • پارس انلاین محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-PARSONLINE-2
 • 1GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 30GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • پارس آنلاین محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-PARSONLINE-3
 • 2GB رم
 • 30GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 80GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • پارس آنلاین محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-PARSONLINE-4
 • 4GB رم
 • 40GB هارد
 • 2core پردازنده
 • 120GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • ایران پارس‌آنلاین محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-1
 • 512MB رم
 • 10GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-2
 • 1GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-3
 • 2GB رم
 • 30GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-ASIATECH-4
 • 4GB رم
 • 40GB هارد
 • 1core پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آسیاتک محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-1
 • 512MB رم
 • 10GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 100GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-2
 • 1GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 200GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-3
 • 2GB رم
 • 30GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 300GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-MILADTOWER-4
 • 4GB رم
 • 40GB هارد
 • 1core پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • برج میلاد محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-1
 • 512MG رم
 • 10GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 7GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-2
 • 1GB رم
 • 20GB هارد
 • 1core پردازنده
 • 10GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-3
 • 3GB رم
 • 30GB هارد
 • 2core پردازنده
 • 13GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل
VPS-TEBYAN-4
 • 4GB رم
 • 40GB هارد
 • 2core پردازنده
 • 15GB ترافیک ماهانه
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • تبیان محل سرور
 • انتخابی کاربر سیستم عامل