مستر ریسلر سی پنل ایران

MASTER-1

فضا 50 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

 • 45 عدد تعداد اکانت میزبانی
 • 5 اکانت ریسلر مجاز
MASTER-2

فضا 60 گیگابایت
پهنای باند نامحدود

 • 60 عدد تعداد اکانت میزبانی
 • 8 اکانت ریسلر مجاز
MASTER-3
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 85 عدد تعداد اکانت میزبانی
 • 10 اکانت ریسلر مجاز
MASTER-4
 • 150 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 100 عدد تعداد اکانت میزبانی
 • 13 اکانت ریسلر مجاز