سرور مجازی آلمان

VPS-GERMANY-1
  • 512MB RAM
  • 20GB HDD
VPS-GERMANY-2
  • 1GB RAM
  • 30GB HDD
VPS-GERMANY-3
  • 2GB RAM
  • 40GB HDD
VPS-GERMANY-4
  • 3GB RAM
  • 50GB HDD