یک دامنه انتخاب کنید...

 • برای سفارش مورد نظر شما نیاز به یک نام دامنه است
 • لطفا یکی از سه گزینه زیر را انتخاب نمایید
 • در صورتی که تمایل دارید نام دامنه جدیدی ثبت نمایید گزینه اول (ثبت دامنه جدید) را انتخاب کنید ، اگر از قبل دامنه ای دارید که قصد استفاده از آن را دارید میتوانید از گزینه دو یا سه استفاده نمایید
 • :انتقال دامنه از شرکت دیگر
 • این امکان را فراهم میسازد تا دامنه خود را از شرکت کنونی به سابین سرور منتقل نمایید
 • از دامنه ای که قبلا ثبت کرده ام استفاده میکنم :
 • استفاده از دامنه کنونی شما بدون انتقال به سابین سرور و فقط با تغییر نام سرور های آن
 • www.
  www.

  www.